Organisationsoptimering

Sokrates Utveckling ser alltid på organisationen som en helhet. Organisationen är ett system där varje del är viktig och beroende av de andra. Vi hjälper organisationer att utvärdera sig själva och att optimera delarna till förmån för helheten.

Vi har en unik modell för organisationsoptimering – en självutvärdering av din organisation ur ett helhetsperspektiv. Alla delar i organisationen belyses, såväl strukturella som kulturella. Optimeringen används med fördel i ett fortsatt utvecklingsarbete och för att definiera vilka delar som är mest nödvändiga och mest effektiva att arbeta med.

Allt för många utvecklingsarbeten fokuserar på biverkningarna snarare än de egentliga källorna. Utifrån ett sånt perspektiv är det svårt att få till långvariga och bestående utvecklings- och förändringsarbeten. Vi går istället till botten med din organisations utvecklingsbehov.

Välkommen att testa Beta-version 1.0 av vårt webbverktyg för Organisationsoptimering här!

Ni känner er organisation bäst. Med hjälp av vårt kraftfulla verktyg för organisationsoptimering och coachande arbetssätt kan ni utveckla er organisationen och nå resultat som annars varit omöjliga.

Vad är ert nästa steg?

Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan matcha era behov.