Organisationskultur

Sokrates Utveckling är övertygad om att organisationskulturen är en avgörande faktor för att skapa framgångsrika organisationer. Anledningen till detta är flera, bland annat att vi lever i ett ”kunskapssamhälle” där organisationer är beroende av att kunskap samlas och förmeras genom överföring mellan individer och grupper.

På senare tid uppmärksammar fler och fler att organisationskulturen är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Även om arbetet med organisationskultur uppmärksammas allt mer så är det fortfarande ganska få som vet hur man rent praktiskt ska gå tillväga. Vi välkomnar så klart arbetet med organisationskultur och skulle vilja säga att alla insatser för detta är bättre än att inte göra något alls. Tyvärr har vi sett så många misslyckade försök där man har försökt ta genvägar till att utveckla sin organisationskultur. Att arbeta med organisationskultur är ingen quick fix. Det kräver en djup övertygelse och ett ärligt engagemang som behöver omsättas i ett genomgripande systematiskt arbete som involverar de aktiva i organisationen. Först då skapas genuina ansträngningar av alla; medarbetare som chefer för att tillsammans skapa sin organisationskultur. Låter det svårt och jobbigt? Tänk då på att belöningen för dessa ansträngningar oftast är överväldigande; styrkan i en positiv, utvecklande organisationskultur är större än någon kan ana!

Sokrates Utveckling har erfarenhet av organisationskulturarbete i ett flertal organisationer, bland annat Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Amnesty, Internationella Röda Korset (Bangladesh delegation), Nansen Dialogue Centre (Macedonia) samt ett antal företag. Vi är gärna er partner i ert utvecklingsarbete!