Ledarskapsutveckling

Vi är övertygade om att ledarskapet är avgörande för att skapa det absolut bästa resultat i en grupp eller en organisation. Det ledarskap vi förespråkar utgår ifrån att människor vill ta ansvar, arbeta tillsammans och göra ett bra jobb. Ledarens uppgift är att möjliggöra för gruppen att arbeta mot gemensamma mål samtidigt som varje individ får möjlighet att utvecklas och växa.

Sokrates Utveckling förespråkar ett coachande förhållningssätt, vilket även präglar vårt sätt att utbilda och att möta människor. Ett coachande förhållningssätt betyder för oss att vara nyfiken, att ställa frågor som får människor att tänka nytt och att hitta sätt att stödja människors utveckling och lärande.

Ett coachande förhållningssätt innebär också en insikt om att lärande och handling fungerar bäst tillsammans: jag lär mig genom att handla och kan sedan omsätta min nya kunskap i nya sätt att agera. Kunskap är värdefull först när jag kan omsätta den i handling.

Utifrån detta förhållningssätt vill Sokrates Utveckling inte forma ledare – vi vill hjälpa ledare att ta form.