Våra tjänster

Utifrån ett helhetsperspektiv erbjuder Sokrates Utveckling tjänster för organisationsutveckling och ledarskap.

Vi använder väl beprövade teorier, ofta genom upplevelsebaserade metoder och konkreta verktyg. Detta skapar delaktighet och ägandeskap vilket är en förutsättning för långsiktiga utvecklingsprocesser för organisationer, grupper och ledare.

Vår vision är att skapa förutsättningar för organisationers långsiktiga lärande och inspirera människor att vilja bidra till ett samhälle med en varm och modig kultur.