Referenser

Här följer några citat ur deltagarnas utvärderingar vid olika uppdrag vi haft.

Medvetenheten om ansvaret för att förmedla en ”varm kultur” kommer säkert att påverka hur jag agerar. Modig har nog aldrig varit mitt problem, men kall och modig blir lätt aggressivt! – Deltagare vid ledarskapsutbildning

Jag skulle säga att det handlar om ett medvetandegörande om ansvaret för organisationskulturen som (ju) är basen för en fungerande organisation, dvs en organisation som är mer än en plattform för personliga ambitioner. – Deltagare vid ledarskapsutbildning

Jag inser att jag har massor med sovande talanger inom mig. De vill ut – Deltagare vid ledarskapsutbildning

Jag kommer att känna mig tryggare i mitt ledarskap och kommer arbeta mer aktivt för att bli en bättre ledare. – Deltagare vid ledarskapsutbildning

Konsulterna var avgörande för helgen. En tankeväckande inledning med videoklipp ur ”The Wiz” och reflektioner kring detta klipp skapade på bara några minuter en kultur där det blev okej att vara rättfram, ärlig och öppen. Ledarna gav ömsom tid för längre diskussion, ömsom kunde de professionellt föra vidare samtalet när det riskerade att köra fast. De var båda två oerhört inspirerande och pedagogiskt drivna. Det blev aldrig långtråkigt och vi var många som efter mötet kände att det behövs en fortsättning. – Deltagare på ledarskapsutbildning

En skräddarsydd ledarskapsutbilning för en organisation med proffsiga konsulter som ger deltagarna stort eget deltagande. – Deltagare vid ledarskapsutbildning

Jag var helt lyrisk efter helgen! Skulle beskriva den som ett tillfälle att se inåt och ta reda på massor med saker om sig själv och livets utmaningar. – Deltagare vid ledarskapsutbildning

Tankeväckande, underhållande och bra förberedda lektioner. – Deltagare vid föreläsning om samhällsutveckling och introduktion till projektledarutbildning

Bra kombination av fakta och egna aspekter. – Deltagare vid föreläsning om samhällsutveckling och introduktion till projektledarutbildning

Vid intresse kan referenspersoner i organisationer vi samarbetat med lämnas.