Våra värderingar

Sokrates Utveckling grundar allt sitt arbete på en människosyn att alla människor är unika och värdefulla och har en inneboende potential som oftast vida överstiger den som visas.

En enkel ekvation för organisationer som består av flera individer är att organisationen också är unik och att den inneboende potentialen är ännu större (1+1 människa är mer än 2) vilket samtidigt gör att komplexiteten ökar.

För att hantera denna komplexitet och för att skapa varaktig utveckling arbetar vi alltid med utvecklingsprocesser i ett systematiskt tänkande utifrån helheter.

Vi tror alltså att långsiktigt lärande skapas genom att organisationens aktörer ”lär sig att fiska”.  Inte genom att en extern aktör tar över och ”ger fisk”.

”Långsiktigt arbete” och ”processer” passar inte alla. Process betyder långsamt framåtskridande och en dålig nyhet kan vara att vi tyvärr inte känner till några genvägar eller quick fix. Till viss mån vill vi helst lära känna gruppen och/eller organisationen som vi ska arbeta med för att med kvalitet kunna leverera det som behövs mest just då i befintliga processer.

Vi har väl beprövade verktyg och metoder för att arbetar med utveckling med ovanstående förutsättningar.