Konsulter

Mikael Sandgren

Mikael är en av Sokrates Utvecklings grundare. Mikael  har gedigen erfarenhet som chef, organisationsutvecklare och ledare inom flera organisationer i den ideella sektorn och har arbetat både i Sverige och utomlands.  Han är hjärnan bakom vår organisationsmodell, självutvärderingsverktyget och arbetet med Samtalets Kultur. Han är också en van föreläsare inom bland annat samhällsutveckling och framtidens samhälle.

Våra underkonsulter

LEKK – Lisa Ekström och Karin Karlsson

LEKK består av Lisa Ekström och Karin Karlsson. De träffades genom sitt engagemang i en ideell förening där de blev projektledare och senare även ordförande. Genom det delade ordförandeskapet fann Lisa och Karin att de har ett starkt samarbete och ett gemensamt intresse för att arbeta med organisationsutveckling och grupprocesser.

Lisa har sin bakgrund i sociologi och arbetar idag som projektledare inom den ideella sektorn. Karin har sin bakgrund i statsvetenskap och mänskliga rättigheter och studerar idag till en examen i internationell utveckling och mangement.

Tillsammans vill de arbeta för mer demokratiska föreningar och grupper. I en demokratisk grupp delar alla medlemmar en gemensam värdegrund och arbetar för att varje medlem ska nå sin fulla potential.  LEKK är övertygade om att det i alla grupper finns ett behov av att arbeta med sin utveckling och samarbetsförmåga.  LEKK erbjuder tillsammans med Sokrates utveckling skräddarsydda workshops för att arbeta med er grupp eller förenings specifika behov.