Bakgrund

Företaget

Vi är Sokrates Utveckling och vi startades i Malmö 2008 av Lisa Moraeus, Cristian Sjövind och Mikael Sandgren, samtliga med gedigen erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling. I slutet på 2010 slutade Lisa i företaget för att flytta till Stockholm och 2011 så påbörjade Cristian en anställning som inte möjliggjorde vidare engagemang i Sokrates. Idag är det Mikael som, tillsammans med underkonsulter och partners, är aktiva i företaget. Från starten och fram tills nu så har även Susan Henriksson och Jeanette Karlström starkt bidragit till att vi är där vi är idag.

Inspirationen

Som namnet antyder är vi inspirerade av filosofen Sokrates (470 f.Kr. – 399 f.Kr.) i antikens Aten. Vi tänker närmast på att en filosof, liksom vi, med sin kärlek till visdom (av grekiskans philos och sofia) ägnar sig åt att ständigt söka kunskap. Sokrates är enligt vissa källor den förste som kallat sig filosof. Vi inspireras även av Sokrates livsöde och särskilda sätt att undervisa.

Sokrates var en klassisk grekisk filosof från Aten och räknas till en av grundarna av västerländsk filosofi. Han lämnade själv inga skrifter efter sig utan är främst känd genom sin elev Platons filosofiska dialoger samt Xenofons texter. Även Platons mest kända elev, Aristoteles, beskrev Sokrates i sina texter.

Då Sokrates besökte oraklet i Delfi fick han veta att han var den visaste mannen i världen. Han ville inte tro detta men när han diskuterade med den tidens vise märkte han att de ofta ansåg sig ha kunskap om saker de inte visste något om. Han förstod då att han var visast eftersom han erkände att han inget visste. Det är från detta som vi har fått talesättet ”Klokast är den som vet vad han inte vet”.

Sokrates gjorde mycket annorlunda jämfört med sina likar sofisterna, de grekiska vishetslärarna. Han undervisade genom att ställa frågor till sina elever vilket gjorde att de kunde resonera sig fram till sina egna svar, därmed blev kunskapen djupare. Han undervisade kostnadsfritt, och framför allt ansåg han att man kunde lära sig av alla människor (även kvinnor, barn och ofria) och inte enbart av andra vishetslärare. Antagligen kände sig flera ifrågasatta och hotade av Sokrates sätt att arbeta och en del påstod att han ifrågasatte Atens politiska ledning. Kanske var detta den egentliga orsaken till att Sokrates dömdes till döden av Atens folkförsamling, men officiellt åtalades han för att ha ”förlett ungdomen och försakat gudarna”. Han fick chansen att gå fri från sitt straff om han tog tillbaka allt han hade sagt sig stå för. Hans försvarstal (nedskrivet av Platon) har blivit berömt, och han stod fast vid vad han trodde var rätt och tömde giftbägaren.

Vi känner en viss förundran inför Sokrates livsgärningar och död. Även om Aten ses som den moderna demokratins vagga var det ett mycket ojämlikt samhälle.  Då liksom genom historien är det flest manliga filosofer som har vunnit berömmelse.  Det finns dock undantag såsom Simone de Beauvoir, Martha Nussbaum och Hannah Arendt. Susan Haack kan nämnas som en framstående samtida kvinnlig filosof. Vi tror liksom Sokrates att vi kan lära av alla människor och vi tror på att samhället blir bättre om alla får bidra på ett jämlikt sätt.