Om Sokrates Utveckling

Utifrån ett helhetsperspektiv erbjuder Sokrates Utveckling tjänster inom organisationsutveckling och ledarskap.

Vi arbetar för att skapa varaktiga utvecklingsprocesser i er organisation. Vi använder väl beprövade teorier, ofta genom upplevelsebaserade metoder och konkreta verktyg. Detta skapar delaktighet och ägandeskap vilket är en förutsättning för en långsiktig utveckling för organisationer, grupper och ledare.

Vår vision är att skapa förutsättningar för organisationers långsiktiga lärande och inspirera människor att vilja bidra till ett samhälle med en varm och modig kultur.

Verksamhetens huvudsakliga inriktning är att vara en utvecklingspart för alla slags organisationer, grupper och ledare.

Kontakta oss för att diskutera vad just din organisation behöver!