Tillhör kategori: Teambuilding

Speeddejta kollegorna!

Det är inte alltid vi hinner med den där AW:n. Det ska tränas, lagas mat – gärna långkok, och läggas tid på andra fritidsintressen. Samtidigt är vi ju nyfikna på de där kollegorna. De som inte sitter i samma arbetsgrupp som en själv, och kanske till och med på en annan enhet. Vårt tips är att ta några minuter av nästa personalmöte och mingla runt innan dagordningens ord får råda.

Utse ansvariga som ska komma på 2-3 frågor som alla kan svara på och intervjua varandra om. Eller be alla skriva frågor på lappar, lägg lapparna i, förslagsvis, en svart höghatt (ni vet en sån vi alla har kvar sen farfars dagar) och låt slumpen avgöra vad ni ska lära er om varandra genom att dra frågor ur hatten. Para ihop er med personer ni inte hinner prata så mycket med under en vanlig arbetsdag, se till att båda hinner svara på frågan, och presentera varandras svar för övriga kollegor innan ni går vidare till nästa fråga och hittar ny kollega att prata med.

Har ni svårt att komma på frågor eller vill ha fler övningar att arbeta med? Hör av er till oss så hittar vi på något som passar er!

Tillhör kategori: Organisationskultur, Teambuilding

Bli ett samarbetsproffs!

När man ska samarbeta med andra människor kan det vara bra att vara medveten om vilka signaler man sänder ut till sin omgivning och hur omgivningen uppfattar en. På 1950-talet formulerade psykologerna Joseph Luft och Harry Ingham teorin om Joharis fönster (namnet kommer från en ordlek med de båda herrarnas namn). Joharis fönster är indelad i det som omgivningen kan uppfatta om en person och det som omgivningen inte kan uppfatta samt i det som individen är medveten om och det individen inte är medveten om.

Detta skapar en matris med fyra rutor (eller fönster): arenan, det gömda, det blinda samt det okända. Arenan innebär det som är medvetet för individen och synligt för omgivningen. En person med en stor arena uppfattas ofta som en öppen person som är ganska lätt att samarbeta med eftersom den delar med sig av sig själv så att andra kan läsa och tolka personen i fråga. Det gömda fältet innebär det som är medvetet för individen men osynligt för omgivningen. En person med stort gömt fält uppfattas ofta som en person med hög integritet. Den visar det den vill att omgivningen ska se. Det blinda fältet innebär det som är omedvetet för individen men synligt för omgivningen. En person med stort blint fält kan bli missförstådd av sin omgivning eftersom den inte är så bra på att läsa av hur omgivningen reagerar på sina handlingar. I det gömda fältet finns det okända, det som är omedvetet för individen och osynligt för omgivningen.

När vi (LEKK) hade en teambuilding med en grupp pedagoger nyligen blev de särskilt intresserade av Joharis fönster. Och inte är det märkligt; det kan ju helt plötsligt skapa förståelse för kollegan som man upplever som mycket sluten och som inte vill berätta så mycket om sig själv. Kollegan har troligtvis ett stort gömt fält! Och har vi inte alla irriterat oss på personer som inte tolkar hur deras agerande uppfattas av andra? Någon som drar skämt som får alla att skruva på sig eller berättar alldeles för mycket om sig själv vid middagsbjudningen. En sådan person har troligtvis ett stort blint fält!

Vill du bli ett samarbetsproffs? Minska då ditt blinda fält! Många situationer kan underlättas om vi förstår hur vår omgivning uppfattar oss. Vilka signaler sänder vi ut när vi är stressade och hur uppfattar omgivningen oss när vi lägger fram våra idéer? Hur minskar en sitt blinda fält? Genom att ta emot feedback från sin omgivning! Det innebär att våga lyssna och ta till sig av feedback från kollegor, vänner och familj.

Att ge feedback är viktigt att göra på rätt sätt, den måste exempelvis vara konstruktiv. Vi har en hel del bra tips på hur du kan bli en feedbackexpert – men det får vi ta i ett annat blogginlägg!