Tillhör kategori: organisationsutveckling

Organisationsutvärdering – ett verktyg för organisationsutveckling

Jag sitter mitt i skapandet av en organisationsutvärderingsmodell som är tänkt att fungera som det grundläggande verktyget för en omfattande organisationsutvärdering av Myanmar Egress, organisationen jag för tillfället praktiserar hos. Organisationen har funnits i sju år och vuxit från en styrelse på sju personer till en apparat med cirka hundra anställda och verksamheter som sträcker sig från att skriva rådgivande yttranden till parlamentariker till att hålla grundläggande engelskakurser för samarbetspartners.

Jag och min kollega vänder och vrider på olika verktyg designade för utvärderingar av frivilligorganisationer. Vi vill hitta de mest väsentliga huvudkategorierna att bygga vår modell kring – ledning, relevans i samhället, personalutveckling – för att verkligen kunna bidra med betydelsefulla synpunkter och rekommendationer till organisationen. Så kommer vi in på att diskutera hur externa utvärderare ofta kan ses som ett hot från organisationens sida. Jag har själv suttit i den änden också. Presenterat efterfrågade dokument till externa utvärderare och svarat så sanningsenligt jag har kunnat på frågor, dock med den trängande tanken i bakhuvudet att ”tänk om detta leder till minskade anslag? Vad ska de ha utvärderingen till egentligen?”.

Det kan vara jobbigt att tvingas granska sina brister. Vare sig det är en utvärdering, en teambuilding eller ett feedbacksamtal med en kollega kan det vara tufft och jobbigt att någon annan granskar en. Men precis som vid en teambuilding eller ett feedbacksamtal med en kollega syftar utvärderingen till att förbättra och ger ett tillfälle för reflektion. De ger oss, både på individuell och strukturell nivå, en möjlighet att återigen identifiera vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Den hjälper oss att ställa frågan som ibland känns jobbig: jobbar vi med de saker som vår inre kompass – våra värderingar och vår vision – säger oss att vi ska göra eller borde vi byta riktning?

Skrivet av Karin Karlsson LEKK