Tillhör kategori: Teambuilding

Speeddejta kollegorna!

Det är inte alltid vi hinner med den där AW:n. Det ska tränas, lagas mat – gärna långkok, och läggas tid på andra fritidsintressen. Samtidigt är vi ju nyfikna på de där kollegorna. De som inte sitter i samma arbetsgrupp som en själv, och kanske till och med på en annan enhet. Vårt tips är att ta några minuter av nästa personalmöte och mingla runt innan dagordningens ord får råda.

Utse ansvariga som ska komma på 2-3 frågor som alla kan svara på och intervjua varandra om. Eller be alla skriva frågor på lappar, lägg lapparna i, förslagsvis, en svart höghatt (ni vet en sån vi alla har kvar sen farfars dagar) och låt slumpen avgöra vad ni ska lära er om varandra genom att dra frågor ur hatten. Para ihop er med personer ni inte hinner prata så mycket med under en vanlig arbetsdag, se till att båda hinner svara på frågan, och presentera varandras svar för övriga kollegor innan ni går vidare till nästa fråga och hittar ny kollega att prata med.

Har ni svårt att komma på frågor eller vill ha fler övningar att arbeta med? Hör av er till oss så hittar vi på något som passar er!

Tillhör kategori: Projektledning, Utbildning

Ta chansen att anmäla dig till utbildningen Idéburet projektledarskap 27-28 september!

Vi har fortfarande platser kvar till utbildningen Idéburet projektledarskap! Utbildningen hålls i Folkets Hus Sofielund, Malmö, den 27-28 september och sista anmälningsdag är 12 september. Vi erbjuder utbildningen till dig som arbetar som tjänsteman eller volontär inom ideell sektor. 
 

Varför en utbildning i idéburet projektledarskap? 

Vi har uppmärksammat att många föreningar och organisationer efterfrågar utbildningar i bland annat ledarskap och projektledning men att dessa utbildningar ofta saknas i Malmöområdet. Utbildningen Idéburet projektledarskap är unik eftersom den tar sig an projektledning utifrån demokratiska metoder, dvs utbildningen fokuserar på grupprocessen och hur man skapar delaktighet i projekt och andra grupper. Utbildningen är även en spännande mötesplats där olika föreningar i Malmö kan träffas och utbyta erfarenheter!

Vi (Lisa och Karin) ser jättemycket fram emot att få hålla i en utbildning för eldsjälar här i Malmö! Vi har mångårig erfarenhet av att jobba både som volontärer och tjänstemän inom ideell sektor och brinner verkligen för att stärka grupper som arbetar utifrån engagemang och passion för sina frågor. Det här kommer bli jättekul!

Klicka här om du vill veta mer och hör av dig till lekk@sokratesutveckling.se med frågor.

Tillhör kategori: Organisationskultur, Teambuilding

Bli ett samarbetsproffs!

När man ska samarbeta med andra människor kan det vara bra att vara medveten om vilka signaler man sänder ut till sin omgivning och hur omgivningen uppfattar en. På 1950-talet formulerade psykologerna Joseph Luft och Harry Ingham teorin om Joharis fönster (namnet kommer från en ordlek med de båda herrarnas namn). Joharis fönster är indelad i det som omgivningen kan uppfatta om en person och det som omgivningen inte kan uppfatta samt i det som individen är medveten om och det individen inte är medveten om.

Detta skapar en matris med fyra rutor (eller fönster): arenan, det gömda, det blinda samt det okända. Arenan innebär det som är medvetet för individen och synligt för omgivningen. En person med en stor arena uppfattas ofta som en öppen person som är ganska lätt att samarbeta med eftersom den delar med sig av sig själv så att andra kan läsa och tolka personen i fråga. Det gömda fältet innebär det som är medvetet för individen men osynligt för omgivningen. En person med stort gömt fält uppfattas ofta som en person med hög integritet. Den visar det den vill att omgivningen ska se. Det blinda fältet innebär det som är omedvetet för individen men synligt för omgivningen. En person med stort blint fält kan bli missförstådd av sin omgivning eftersom den inte är så bra på att läsa av hur omgivningen reagerar på sina handlingar. I det gömda fältet finns det okända, det som är omedvetet för individen och osynligt för omgivningen.

När vi (LEKK) hade en teambuilding med en grupp pedagoger nyligen blev de särskilt intresserade av Joharis fönster. Och inte är det märkligt; det kan ju helt plötsligt skapa förståelse för kollegan som man upplever som mycket sluten och som inte vill berätta så mycket om sig själv. Kollegan har troligtvis ett stort gömt fält! Och har vi inte alla irriterat oss på personer som inte tolkar hur deras agerande uppfattas av andra? Någon som drar skämt som får alla att skruva på sig eller berättar alldeles för mycket om sig själv vid middagsbjudningen. En sådan person har troligtvis ett stort blint fält!

Vill du bli ett samarbetsproffs? Minska då ditt blinda fält! Många situationer kan underlättas om vi förstår hur vår omgivning uppfattar oss. Vilka signaler sänder vi ut när vi är stressade och hur uppfattar omgivningen oss när vi lägger fram våra idéer? Hur minskar en sitt blinda fält? Genom att ta emot feedback från sin omgivning! Det innebär att våga lyssna och ta till sig av feedback från kollegor, vänner och familj.

Att ge feedback är viktigt att göra på rätt sätt, den måste exempelvis vara konstruktiv. Vi har en hel del bra tips på hur du kan bli en feedbackexpert – men det får vi ta i ett annat blogginlägg!

Tillhör kategori: Projektledning, Utbildning

Sneak peak inför Idéburet projektledarskap!

Du har väl sett vår utbildning i Idéburet projektledarskap? Nu har vi fått tag på en inspirerande lokal att hålla utbildningen i och anmälningarna börjar droppa in!

Nyligen höll vi en teambuilding med en grupp pedagoger och då fick vi åter igen bevisat för oss hur otroligt viktigt det är att för kollegor att prata om kommunikation och att lära känna varandra. Vi hade förmånen att träffa dem innan alla elever kommer tillbaka efter sommarlovet för att ge dem en bra start på läsåret. Gruppen fick reflektera över hur de vill förhålla sig till varandra och hur de kan kommunicera. De fick kännedom om hur de utifrån sina olika personligheter agerar i gruppen vilket ökade deras förståelse för både det egna beteendet och för kollegornas. Mycket av detta kommer vi att arbeta med under utbildningen den 27-28 september och du kommer då att få verktyg som du kan använda med den grupp som du arbetar med!

Välkommen på utbildningen Idéburet projektledarskap den 27-28 september på Folkets Hus i Sofielund i Malmö! Anmälan görs till lekk@sokratesutveckling.se senast den 12 september.

Tillhör kategori: Okategoriserade

Välkommen på utbildningen Idéburet projektledarskap

Genom utbildningen Idéburet projektledarskap får du lära dig att använda demokratiska metoder för att nå projektets mål. Utbildningen ger dig ökad kunskap hur du kan planera, genomföra och följa upp ett projekt. Du får även ta del av metoder för att processleda och motivera kollegor, samarbetspartners och volontärer genom projektet. 

 

Utbildningen hålls den 27-28 september kl 10-17 i centrala Malmö (vi återkommer med plats). Avgiften är  3000 kr + moms (25%) per person och i avgiften ingår material, lunch och fika. Volontär- och mängdrabatt kan diskuteras. 

Anmälan görs senast den 12 september till lekk@sokratesutveckling.se   

Innehåll

Under två heldagar arbetar vi med:

  • Projektets olika faser: planering, genomförande och uppföljning
  • Demokratiska metoder för att hantera de olika projektfaserna
  • Gruppers behov och utveckling under en projektcykel
  • Ledarskapsmetoder för att skapa motivation, delaktighet och gemenskap i en grupp

Demokratiska metoder

Ett projekt genomgår olika faser och likaså gör projektgruppen. Genom demokratiska metoder formar gruppen en gemensam värdegrund och gruppen strävar efter att varje medlem ska nå sin fulla potential. Som processledare kan du skapa motivation och delaktighet i gruppen vilket bidrar till ökad sammanhållning och gör arbete med projektet både roligare och mer effektivt!

Utbildningen riktar sig till

Dig som arbetar med projekt inom idéburen sektor och önskar ökade kunskaper om projektledning och hur du kan öka samarbetet i projektgruppen. Du kanske planerar ett event, är ansvarig för föreningens läxhjälp eller driver ett pilotprojekt på externa medel. Du kan vara volontär eller tjänsteman, ny i din organisation eller ha flerårig erfarenhet.

Upplevelsebaserad utbildning

Under utbildningen kommer du att få lära känna och prova på olika metoder och verktyg för projektledning. Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik för att du ska få möjlighet att reflektera över din roll i projektgruppen och hur du hanterar projektets olika faser.

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska du känna dig säkrare i din projektledarroll och kunna praktisera demokratiska metoder i ditt ledarskap. Du kommer att ha ökad kunskap om hur du kan processleda projekt mot uppsatta mål samt hur du kan bli en ledare som skapar motivation och delaktighet i projektgruppen. Under utbildningen får du också möjlighet att lära känna likasinnade och knyta kontakter!

Kursledare

Utbildningen hålls av Lisa Ekström och Karin Karlsson som tillsammans utgör LEKK. Ni kan läsa mer om LEKK här.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen, kontakta: lekk@sokratesutveckling.se

 

Tillhör kategori: Projektledning

Projektledaren tar inte semester

Att vara projektledare är inte bara ett yrke eller en titel, det är ett sätt att vara. Projekten finns ju överallt, hela tiden.  Att städa lägenheten, köpa nya skor, ha en fest – ja allt kan vara ett projekt! Inte minst gäller det semestern. Inför semesterresan behövs givetvis en projektplan: Vilken budget har vi? Hur lång tid? Vad vill vi uppnå med denna semester och hur kan vi nå vårt mål? Kalla gärna alla inblandade till ett projektmöte för att göra en arbetsfördelning. Under semesterresan (läs: genomförandet av projektet) är det viktigt att följa upp så att ni följer planen. Finns verkligen utrymme att spontant köpa den där superhäftiga tavlan/vattenpipan/mattan? Om vi sagt att vi ska ”upptäcka Mallorca” borde vi kanske lämna Alcúdia åtminstone en dag?

Väl hemma från resan är det viktigt att följa upp: vad fungerade och vad ska vi förbättra till nästa gång? Sen är det bara att hugga in på nästa projekt: rensa rabatten, måla stugan, klippa gräset… Eller också är det nu dags att tvinga den eviga projektledaren att lägga sig med en bok i solen…

Tillhör kategori: Demokratiska metoder, Projektledning, Utbildning

Välkommen på utbildningen Idéburet projektledarskap!

 

Genom utbildningen Idéburet projektledarskap får du lära dig att använda demokratiska metoder för att nå projektets mål. Utbildningen ger dig ökad kunskap hur du kan planera, genomföra och följa upp ett projekt. Du får även ta del av metoder för att processleda och motivera kollegor, samarbetspartners och volontärer genom projektet. 

 

Utbildningen hålls den 27-28 september kl 10-17 i centrala Malmö (vi återkommer med plats). Avgiften är  3000 kr + moms (25%) per person och i avgiften ingår material, lunch och fika. Volontär- och mängdrabatt kan diskuteras. 

Anmälan görs senast den 12 september till lekk@sokratesutveckling.se   

Innehåll

Under två heldagar arbetar vi med:

  • Projektets olika faser: planering, genomförande och uppföljning
  • Demokratiska metoder för att hantera de olika projektfaserna
  • Gruppers behov och utveckling under en projektcykel
  • Ledarskapsmetoder för att skapa motivation, delaktighet och gemenskap i en grupp

Demokratiska metoder

Ett projekt genomgår olika faser och likaså gör projektgruppen. Genom demokratiska metoder formar gruppen en gemensam värdegrund och gruppen strävar efter att varje medlem ska nå sin fulla potential. Som processledare kan du skapa motivation och delaktighet i gruppen vilket bidrar till ökad sammanhållning och gör arbete med projektet både roligare och mer effektivt!

Utbildningen riktar sig till

Dig som arbetar med projekt inom idéburen sektor och önskar ökade kunskaper om projektledning och hur du kan öka samarbetet i projektgruppen. Du kanske planerar ett event, är ansvarig för föreningens läxhjälp eller driver ett pilotprojekt på externa medel. Du kan vara volontär eller tjänsteman, ny i din organisation eller ha flerårig erfarenhet.

Upplevelsebaserad utbildning

Under utbildningen kommer du att få lära känna och prova på olika metoder och verktyg för projektledning. Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik för att du ska få möjlighet att reflektera över din roll i projektgruppen och hur du hanterar projektets olika faser.

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska du känna dig säkrare i din projektledarroll och kunna praktisera demokratiska metoder i ditt ledarskap. Du kommer att ha ökad kunskap om hur du kan processleda projekt mot uppsatta mål samt hur du kan bli en ledare som skapar motivation och delaktighet i projektgruppen. Under utbildningen får du också möjlighet att lära känna likasinnade och knyta kontakter!

Kursledare

Utbildningen hålls av Lisa Ekström och Karin Karlsson som tillsammans utgör LEKK. Ni kan läsa mer om LEKK här.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen, kontakta: lekk@sokratesutveckling.se

 

Tillhör kategori: ledarskap, Organisation, Organisationskultur

Tips för att bli framgångsrik som teknikkonsult!

Utöver arbetet i Sokrates utveckling så jobbar jag till vardags i en stor teknikkonsultorganisation. Det är inte den första jag jobbar i och mer är likt än olikt mellan de olika konsultföretagen, inte minst vad gäller ledarskap och organisationskultur. Mest likheter ligger, enligt min mening, i kulturen.

Det är en i grunden manlig kultur med mycket drivkrafter från ingenjörsvärlden. Kanske inte så konstigt med tanke på att det i stor utsträckning är män och dessutom ingenjörer som har och har haft den största makten i dessa organisationer. De styrs dessutom till stor del av kortsiktiga ekonomiska nyckeltal.

Det finns några saker som jag vill hävda att alla dessa organisationer skulle må mycket bättre av;

- Jobba mycket mer med att upprätthålla och öka personalens inre motivation och engagemang.
- Sluta stirra er blinda på siffror och nyckeltal, jobba istället mer med visioner och konkreta mål.
- Titta mer framåt och mindre bakåt.
- Främja kreativitet och säg nästan alltid ja till nya idéer. Sluta skylla på organisatoriska och strukturella hinder.
- Ge personalen rätt verktyg för att skapa struktur. Den ska understödja kreativiteten och verksamheten inte styra den.
- Börja sälja kundvärde och sluta sälja timmar. Detta innebär att man även måste börja se den ekonomiska helheten och sluta se projekt- och kvartalsekonomi.
- Sluta helt med kontrollsystem likt tidrapportering. Ni administrerar bort både er tid och kreativitet.
- Låt samtliga anställda få en dag per vecka då de får arbeta med vad de vill förutom det de gör på jobbet till vardags.
- Visa era anställda riktig uppskattning men bonusar och andra liknande incitament kan ni skippa. Lägg istället pengarna t ex på ovanstående punkt.

Om ni börjat (och i några fall slutar) att göra ovanstående så är jag övertygad om att er organisation kommer att bli exceptionellt framgångsrik. Det finns fler förbättringsområden men om ni jobbar med dessa kulturfrämjande åtgärder så är ni på god väg. Det är i alla fall något jag är övertygad om.

Om du är skeptisk så kan du testa att svara på frågorna ”tror du att man kan bli blir sant motiverad i en sådan organisation?” och ”är personlig motivation en av de viktigaste drivkrafterna i för en organisation?”

Tillhör kategori: organisationsutveckling

Organisationsutvärdering – ett verktyg för organisationsutveckling

Jag sitter mitt i skapandet av en organisationsutvärderingsmodell som är tänkt att fungera som det grundläggande verktyget för en omfattande organisationsutvärdering av Myanmar Egress, organisationen jag för tillfället praktiserar hos. Organisationen har funnits i sju år och vuxit från en styrelse på sju personer till en apparat med cirka hundra anställda och verksamheter som sträcker sig från att skriva rådgivande yttranden till parlamentariker till att hålla grundläggande engelskakurser för samarbetspartners.

Jag och min kollega vänder och vrider på olika verktyg designade för utvärderingar av frivilligorganisationer. Vi vill hitta de mest väsentliga huvudkategorierna att bygga vår modell kring – ledning, relevans i samhället, personalutveckling – för att verkligen kunna bidra med betydelsefulla synpunkter och rekommendationer till organisationen. Så kommer vi in på att diskutera hur externa utvärderare ofta kan ses som ett hot från organisationens sida. Jag har själv suttit i den änden också. Presenterat efterfrågade dokument till externa utvärderare och svarat så sanningsenligt jag har kunnat på frågor, dock med den trängande tanken i bakhuvudet att ”tänk om detta leder till minskade anslag? Vad ska de ha utvärderingen till egentligen?”.

Det kan vara jobbigt att tvingas granska sina brister. Vare sig det är en utvärdering, en teambuilding eller ett feedbacksamtal med en kollega kan det vara tufft och jobbigt att någon annan granskar en. Men precis som vid en teambuilding eller ett feedbacksamtal med en kollega syftar utvärderingen till att förbättra och ger ett tillfälle för reflektion. De ger oss, både på individuell och strukturell nivå, en möjlighet att återigen identifiera vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Den hjälper oss att ställa frågan som ibland känns jobbig: jobbar vi med de saker som vår inre kompass – våra värderingar och vår vision – säger oss att vi ska göra eller borde vi byta riktning?

Skrivet av Karin Karlsson LEKK

Tillhör kategori: ledarskap, Ledarskapsutveckling

”Vad vi behöver är sant ledarskap”

Ena halvan av LEKK befinner sig för tillfället i Burma för att få lite nya perspektiv på saker och ting, saker så som ledarskap. Citatet i rubriken ovan kommer från en ämbetsman jag träffade härom helgen, troligtvis en av de mer frispråkiga här. Omformulerade till en fråga gav hans ord upphov till en bra start på gårdagens föreläsning med just temat ledarskap: Vad är sant ledarskap?

Gruppen som skulle besvara frågan bestod av tjugo ungdomar med olika akademiska bakgrunder – här börjar man läsa på universitetet vid 16-års ålder. De var således inställda på att leda olika typer av grupper. Någon var läkare, en annan ingenjör, flertalet inställda på att leda familjeföretaget vidare och några sökte verktyg för att leda sig själva. Ledarskap kan i sig självt diskuteras utifrån olika ledarskapsstilar så som auktoritärt, byråkratiskt, demokratiskt, laissez-faire, coachande med flera, med flera. Oavsett vilken stil en ledare anammar anser jag att essensens av att vara ledare handlar om lära känna sig själv och om att skapa och vårda relationer. På så sätt kan man som ledare på ett sunt sätt utvecklas tillsammans med den grupp man leder. Lägg märke till ordet utvecklas. Både att lära känna sig själv och att skapa och vårda relationer är fortgående processer som ständigt kommer kräva ihärdighet arbete.

Så vad ansåg ungdomarna i gruppen om ledarskap? Innan jag hann lägga ord i mun på dem gick vi en runda. De anser att ledarskap handlar om att förstå andra, att vägleda och att arbeta tillsammans, att fråga sig själv vad man gör, att kunna skilja rätt från fel, att leda andra och alltid vara rättvis, att engagera sig i sitt arbete, att kunna leda i alla situationer och sociala kontexter, och att man som ledare får mer kunskap genom relationer. Genom frågor finner vi svar och jag kunde inte bett om bättre respons den här gången.

Skrivet av Karin Karlsson LEKK